ابزار آنلاین بهبود ساختار URL

بهینه سازی موتورهای جستجو
تماس با جی ادز

بهبود سئو ساختار URL


آدرس سایت را وارد کنیدEg. http://www.example.com/test.php?firstid=1&secondid=10

تماس با جی ادز

درباره بهبود سئو ساختار URL

آدرس های پویای خود را به آدرس های استاتیک تبدیل کنید

این ابزار به شما کمک می کند آدرس های پویای طولانی خود را به آدرس های کوتاه تر و استاتیک تبدیل کنید.

چرا باید در ساختار URL ها تغییر ایجاد کنم؟

همانطور که می دانید آدرس های استاتیک بهتر از آدرس های پویا هستند زیرا به خاطر سپاری چنین آدرس هایی برای کاربران نهایی ساده تر و راحت تر است. اینگونه آدرس ها را راحت تر می توان بوک مارک کرد. همچنین آدرس های استاتیک برای مقاصد رتبه بندی در موتورهای جستجو و سئو نیز عملکرد بهتری دارند.