ابزار نمایش امتیاز سرعت لود سایت گوگل

بهینه سازی موتورهای جستجو
تماس با جی ادز

امتیاز سرعت لود سایت


آدرس سایت را وارد کنیدتماس با جی ادز

درباره امتیاز سرعت لود سایت

این ابزار از PageSpeed Insights گوگل و YSlow قدرت گرفته است و می تواند عملکرد سایت را  تجزیه و تحلیل کند. این ابزار گزارشاتی در مورد تجاوز از قوانین PageSpeed ارائه می کند که بر اساس سرعت و تاثیر قابلیت کاربرد در دستگاه های موبایلی اولویت بندی شده است.

گزارش سرعت سایت

در کنار سرعت صفحات در موبایل و دسکتاپ، موبایل دوست بودن صفحه نیز مدنظر گرفته شده است. گزارش موجود در برگیرنده امتیاز سرعت لود سایت به همراه آنالیز کدهای صفحه و نمایش نموداری عناصر تشکیل دهنده صفحه وب است. همچنین در انتهای گزارش پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد صفحه وب شما که توسط گوگل و یاهو ارائه شده است را نشان می دهد.